Čo vám Etomite CMS prináša?

 • jednoduchá a intuitívna administrácia v slovenskom a českom jazyku,
 • písanie článkov pomocou WYSIWYM, alebo WYSIWYG editorov,
 • plánované zverejňovanie článkov,
 • jednoduché URL adresy k článkom,
 • zabudované vyhľadávanie,
 • úprava šablón, CSS a snippetov priamo v administrácií,
 • správca súborov,
 • správca užívateľov a skupín dokumentov,
 • rešpektovanie W3C štandardov,
 • bezpečnosť (https, prístupové oprávnenia),
 • podporu zdarma,
 • štatistiky návštev a prístupov,
 • možnosti rozšírenia prostredníctvom snippetov,
 • bez obmedzení!,
 • všetko zdarma.

Čo k tomu potrebujete?

 • hosting s PHP 5.x+,
 • databázu mySQL 5.x+,
 • miniálne 10MB priestoru.

Frequently Asked Questions

» Posledná aktualizácia: 11-01-2011 15:38:02, autor: Matej Kolesár

Najčastejšie kladené otázky sú zoradené do skupín.

FAQ obsah:

Čo je to FAQ?

FAQ je skratka z ‚frequently asked questions‘ čo v preklade znamená ‚najčastejšie kladené otázky‘.

Q: Otázka/Problém
A: Odpoveď
(L: Web odkaz)
T: Návod

Sp? na obsah

Prečo je to napísané takýmto štýlom?

Štýl FAQ je volený tak, aby jeho obsah mohol pochopiť aj začiatočník. Otázky sú usporiadané podľa času (na prvé bude treba vedieť odpoveď skôr) a náročnosti.

Sp? na obsah

Čo je to CMS, WCM a redakčný systém?

CMS (Content Managment System) – Etomite je redakčný systém pre správu obsahu webových stránok, predstavuje možnosť, ako si bežný užívateľ bez akýchkoľvek znalostí programovania môže sám spravovať obsah svojich stránok (texty, obrázky, produkty a pod.). Na prevádzkovanie CMS nepotrebuje žiaden špeciálny software, stačí ak má k dispozícii internetový prehliadač a pripojenie do internetu. Prostredníctvom webového rozhrania môže zmeniť obsah svojho webu doslova za pár sekúnd.

L: Viac informácií o CMS nájdete na webe: redakčný systém Etomite.

Sp? na obsah

Čo je to GPL licencia?

GNU/GPL je licencia bola napísaná za účelom používania slobodného softwaru. Zaručuje to, aby voľne šíriteľný kód nebol zneužívaný. Popisuje akým spôsobom sa môže so softwarom pod touto licenciou narábať. Ukladá povinnosti, ktoré musia byť dodržané pri úprave, používaní a šírení.

L: Viac informácií o slobodnom software nájdete na webe: O redakčnom systéme Etomite.

Sp? na obsah

Čo je to Etomite manager?

Etomite manager je administračná časť Etomite pomocou ktorej sa spravuje celý obsah webovej stránky. Do Etomite manageru sa dostaneme tak, že v adresovom riadku svojho prehliadača do url adresy stránky www.nieco.sk doplníme cestu /manager a dáme Enter
Potom sa prihlásime pomocou mena a hesla, ktoré sme sme zadali pri inštalácií redakčného systému Etomite.

Sp? na obsah

Čo je snippet?

Snippet je funkcia napísaná v jazyku PHP → funkčný PHP kód. Snippet musí vrátiť (return) údaj na základe parametrov.

Dôležité:

 • Pre použitie snippetu nemusíte editovať žiadne súbory. Snippet pridávame v Etomite manageri v časti Správca zdrojov (en. Manage resources)
 • Snippet nezačína a nekončí ako štandardný PHP script = bez úvodného <?phpa koncového a ?>
 • Snippet sa na stránky resp. do šablóny vkladá pomocou [[ nazovsnippetu ]] (bez medzier!)
 • Ak snippet umožňuje použitie parametrov, tak sa vkladajú napríklad takto:

  [[ nazovsnippetu?nazovparametru=hodnota&nazovparametru=hodnota&... ]](bez medzier!)

Sp? na obsah

Čo je to znaková sada?

Tak ako každý národ má svoj jazyk, má aj svoje písmo a v ňom používa typické znaky, ktoré sú práve definované v znakových sadách. V jednej znakovej sade môžme používať mäkčene, v druhej zasa azbuku, arabčinu a podobne.

Znaková sada pre slovenčinu je:

 • Central European (Windows) – Windows-1250 → používa sa v operačnom systéme Microsoft Windows
 • Central European (ISO) – ISO-8859–2 → jednotná znaková sada pre východoeurópske pís­ma

Ak na stránke nepoužívame správnu znakovú sadu, tak sa namiesto mäkčeňov môžu zobrazovať štvorce, alebo sa príslušné znaky vôbec nezobrazujú.

Kódovanie Unicode – UTF-8 je univerzálna znaková sada v ktorej môžme používať všetky znaky – či už slovenské, alebo české, ale aj azbuku, arabčinu…

Táto stránka Etomite.sk používa znakovú sadu UTF-8:

Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú navzájom jednať v bratskom duchu.

 • Arabčina:

يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة و الحقوق. و قد و هبوا عقلاً و ضميرًا و عليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخا
Výslovnosť: juladu žamí‚a al-nás ahhráran mutasáwín fí al-krámâ walhhuqúq. wa qad wuhibú 'aqlan wa ddamíran wa 'alajhem an ju‘aámel ba'adduhom ba'addan birúhh al-ichá'.

 • Ruština:

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Výslovnosť: Vse ljudi roždajutsja svobodnymi i ravnymi v svoem dostoinstve i pravah. Oni nadeleny razumom i sovest'ju i dolžny postupat' v otnošenii drug druga v duhe bratstva.

Sp? na obsah

Čo je templat (šablóna)?

Šablóna (en. template) je vizuálny vzhľad každého dokumentu, ktorý definujeme pri tvorbe dokumentu v jeho vlastnostiach, tým zaradíme dokument do určitej vizuálnej kategórie. Šablóna nedefinuje len vzhľad samotného dokumentu, ale vzhľad celej internetovej stránky v ktorej sa nachádza dokument, ktorý sme napísali. V šablóne je definované kde sa ma zobrazovať menu, logo, nadpis webu a iné veľmi dôležité informácie.

 • Predvoľený vzhľad pre dokumenty sa definuje v Konfigurácia Etomite - Nastavenia stránok - Prednastavená šablóna (en. Etomite configuration - Site settings - Default template)

Sp? na obsah

Čo je to chunk (dávka informácií)?

Chunk, alebo po slovensky dávka informácií je väčšinou HTML kód, alebo samostatne nefunkčná časť PHP kódu. Chunky sa najčastejšie používajú v templatoch (vzhľadoch) na ich sprehľadnenie. Na miesto kde vložíme chunk Etomite automaticky vloží jeho samotný obsah bez spracovania.

Dôležité:

 • Pre použitie chunku nemusíte editovať žiadne súbory. Chunk pridávame v Etomite manageri v časti Správca zdrojov (en. Manage resources)
 • Chunk sa na stránky resp. do šablóny vkladá pomocou {{ nazovchunku }} (bez medzier!)

Sp? na obsah

Prečo používať CMS?

 • Stránky môžte aktualizovať kdekoľvek. Potrebujete len pripojenie k internetu a webový prehliadač.
 • Update stránok cez CMS je výrazne kratší ako cez obslužný software.
 • Náklady na tvorbu stránok prostredníctvom CMS sú výrazne efektívnejšie. Etomite je úplne zadarmo (pre každého – či už študenta, alebo firmu), preto odpadájú finančné nároky spojené s výrobou a programovaním webu na mieru.

L: Viac informácií o výhodách nájdete na webe: Výhody redakčného systému Etomite.

Sp? na obsah

Čo je to Etomite?

Etomite je redakčný systém. Ďalšie synonymá CMS a vysvetlenie skratiek s ktorými sa môžte stretnúť a pomenúvajú to isté.

 • CMS – Content Management System
  • Systém na riadenie obsahu
  • Systém na správu obsahu
  • Redakčný systém
  • Publikačný systém
 • WCM – Web Content Management
  • Systém na riadenie webu
  • Systém na správu webu

L: Viac informácií o redakčnom systéme Etomite nájdete na webe: Čo je redakčný systém?

Sp? na obsah

Prečo práve Etomite?

 • Jednoduchosť administračného prostredia
 • Rýchlosť tvorby a usporadúvania dokumentov → flexibilita prostredia
 • Plná lokalizácia do slovenského, alebo českého jazyka
 • GNU/GLP licencia umožňujúca slobodné používanie zadarmo pre každého
 • Aktívna komunita užívateľov a fórum s podporou na adrese: http://forum.etomite.sk/

L: Viac dôvodov prečo používať redakčný systém Etomite nájdete na webe: Výhody redakčného systému Etomite

Sp? na obsah

Kde stiahnem Etomite?

… odkazy na stiahnutie na všetkých stránkach smerujú priamo na súbory servra SourceForge.net

Sp? na obsah

Čo potrebujem k nainštalovaniu Etomite?

Aby sme mohli nainštalovať Etomite na svoj hosting, tak potrebujeme, aby mal:

 • podporu PHP >= 4.1.0
 • podpora databázového systému mySQL >= 4.0

Potom budeme potrebovať:

 • prihlasovacie meno a heslo k FTP rozhraniu svojho webu – voľných aspoň 10MB
 • vytvorenú databázu bežiacu na mySQL ku ktorej vieme:
  • meno databázového hostu (niekedy môže byť locallhost)
  • meno databázy (niekedy zhodné s prihlasovacím menom k databáze)
  • prihlasovacie meno k databáze
  • prihlasovacie heslo k databáze

… všetky tieto údaje, by sme mali vedieť od svojho hostingu.

Sp? na obsah

Rozbehnem Etomite, ak môj hosting nemá podporu databázy mySQL?

Nie. K behu Etomite je databáza mySQL nevyhnutná! Do nej sa ukladajú všetky potrebné údaje:

 • konfiguračné nastavenia v Etomite managery
 • obsah všetkých článkov, snippetov a chunkov
 • logy, štatistiky… a pod.

Sp? na obsah

Na ktoré free hostingy môžem Etomite nainštalovať?

Free hostingy s podporou PHP a mySQL.

Zoznam free hostingov získaný z etomite.sk fóra:

Free hostingy neposkytujú žiadnu záruku na svoje služby a sú často krát pomalé.

Sp? na obsah

Ako nainštalujem Etomite?

 • Stiahnem, rozbalím a nahrám Etomite pomocou FTP rozhrania na svoj hosting
 • Nastavte potrebné atribúty súborov:
  • Súbory v /assets/:
   • cache na atribút 777
   • images na atribút 777
   • export na atribút 777
  • Súbor v /manager/includes/ config.inc.php na atribút 666
 • Do adresového riadku internetového prehliadača zadám adresu svojho webu + dám Enter
 • Kliknem na Please run the Etomite _install utility_!
 • Kliknem na New installation
 • Ak kontrola priebehu prebehla úspešne tak máme všetko dobre nastavené a môžme v inštalácií pokračovať
 • Inštalácia
  • Database name: meno databázy (niekedy zhodné s prihlasovacím menom k databáze)
  • Table prefix: prefix tabuľky v databáze – necháme ako je
  • Database host: meno databázového hostu (niekedy môže byť locallhost)
  • Database login name: prihlasovacie meno k databáze
  • Database password: prihlasovacie heslo k databáze
  • Administrator username: zvolíme si administrátorské meno (bez medzier!)
  • Administrator password: zvolíme administrátorské heslo
  • Confirm password: potvrdenie administrátorského hesla

obsah sa pripravuje

Sp? na obsah

Po prvej inštalácií Etomite mi nefungujú stránky, čo mám robiť?

Prihláste sa do administračného prostredia Etomite (/manager). V Konfigurácia Etomite nastavte zopár vecí a uložte pomocou tlačidla na vrchnej lište. V menu kliknite na Vyprázdni zásobník stránok. Stránky by už mali bežať normálne…

Sp? na obsah

Ako nainštalujem lokalizáciu do Etomite?

Inštalácia lokalizácie do Etomite 0.6.1 a 0.6.1.x (Prelude)

 • Súbory prekopírujte do: <eto-root>/manager/includes/lang/slovak_<character-set>.inc.php
 • V administračnej časti Etomite kliknite na Etomite configuration
 • V časti Site settings nastavte jazyk Language na Slovak_<character-set>
  Character set
  slovak_utf-8.inc.php | Unicode – UTF-8
  slovak_iso-8859–2.inc.php | Central European (ISO) – ISO-8859–2
  slovak_win-1250.inc.php | Central European (Windows) – Windows-1250
  slovak_univer­zal.inc.php | Preklad bez diakritiky – všetky znakové sady
 • Zmente Character encoding na znakovú sadu použitého prekladu
 • Zmeny v nastaveniach uložte tlačidlom Save na vrchnej lište

Sp? na obsah

Kde si môžem Etomite vyskúšať?

Aktuálnu verziu Etomite si môžte vyskúšať na stránkach opensourcecms.com, ale iba v anglickej verzii. Na skúšobnej slovenskej verzii sa pracuje.

Titulná stránka: http://demo.opensourcecms.com/etomite/
Etomite manager (správca): http://demo.opensourcecms.com/…ite/manager/
Prihlasovacie meno: admin, prihlasovacie heslo: demo

Sp? na obsah

Kde nájdem dokumentáciu k Etomite?

Oficiálna dokumentácia pre Etomite sa nachádza na webe: http://docs.etomite.com/ Dokumentácia v českom, alebo slovenskom jazyku zaťal nieje. Sekcia FAQ slúži zatiaľ ako náhrada. Postupom času pribudnú rozsiahlejšie návody, neskôr zárodky dokumentácie.

Sp? na obsah

Kde nájdem templaty (šablóny) pre Etomite?

Väčšina šablón pre Etomite sa nachádza priamo v ňom. Niektoré novšie sa nachádzajú na webe:

Sp? na obsah

Kde nájdem snippety pre Etomite?

Sp? na obsah

Ako zmením štartovaciu stránku svojho webu?

Štartovacia stránka je prvá stránka, ktorú užívateľ uvidí pri zadaní adresy webu. V strome dokumentov si vyberieme dokument. Jeho ID zadáme do poľa v Konfigurácia Etomite (en. Etomite configuration) – Nastavenia stránok (en. Site settings) – Štartovacia stránka: (en. Site start:).

Na toto miesto vložte ID dokumentu, ktorý budete chcieť použiť ako svoju štartovaciu stránku webu. Poznámka: Je nutné vložiť ID existujúceho dokumentu, ktorý musí byť zverejnený!

Sp? na obsah

Ako zmením chybovú stránku svojho webu?

Chybová stránka 440 sa zobrazí práve vtedy, ak užívatelia zadá webovú adresu na dokument, ktorý neexistuje, alebo nie je publikovaný. V strome dokumentov si vyberieme dokument. Jeho ID zadáme do poľa v Konfigurácia Etomite (en. Etomite configuration) – Nastavenia stránok (en. Site settings) – Chybová stránka: (en. Error page:).

Na toto miesto vložte ID dokumentu, ktorý budete chcieť zobraziť užívateľom, keď si vyžiadajú, alebo sa pokúsia použiť dokument, ktorý v súčasnosti neexistuje. Poznámka: Je nutné vložiť ID existujúceho dokumentu, ktorý musí byť zverejnený!

Sp? na obsah

Ako ugradnem Etomite na novšiu verziu?

V novej verzii Etomite 1.1 nie je potrebné config upravovať ručne. Aktualizácia configu prebehne automaticky. Obecne je potrebné aktualizovať súbory Etomite a databázu na najnovšiu verziu.

 • V admin prostredí Etomite (/manager) ne najprv potrebné prepnúť jazyk na English! (je to z toho dôvodu, že po upgrade by Etomite pýtalo starú lokalizáciu)
 • Zálohujte všetky súbory a hlavne konfiguračný súbor config.inc.phphttp://www.adresa-vasej-instalacie.sk/manager/includes/
 • Odstráňte starú verziu Etomite
 • Nahrajte novú inštaláciu Etomite
 • Do adresového riadku prehliadača zadajte http://www.adresa-vasej-instalacie.sk/install/Upgrade installation (manual)
 • Skopírujte kód a na základe starého config.inc.php upravte údaje v { } zátvorkách:
  • $database_server
  • $database_user
  • $database_password
  • $dbase
  • $table_prefix
 1: <?php
 2: 
 3: // config.inc.php
 4: // Modified: 2006-12-08 By: Ralph A. Dahlgren
 5: // Modified to create Etomite installation specific session directories
 6: // The front end parser and manager now use separate directories for session storage
 7: // Modified 2008-04-29 By: Ralph A. Dahlgren
 8: // - Added absolute_base_path constant
 9: // - Incorporated PHP constant DIRECTORY_SEPARATOR
 10: // - Added cleanup routine for custom sessions
 11: 
 12: // Etomite database connection parameters
 13: $database_type = "mysql";
 14: $database_server = "{HOST}";
 15: $database_user = "{USER}";
 16: $database_password = "{PASS}";
 17: $dbase = "`{DBASE}`";
 18: $table_prefix = "{PREFIX}";
 19: 
 20: // YOU CAN ASSIGN THE DIRECTORY WHERE SESSIONS WILL BE STORED.
 21: // THE $sessdir VARIABLE CAN BE SET TO ANY ABSOLUTE DIRECTORY LOCATION WHERE
 22: // ETOMITE WILL HAVE FULL READ AND WRITE PERMISSIONS.
 23: // EXAMPLES WOULD BE:
 24: // THE ABSOLUTE PATH TO YOUR assets/cache DIRECTORY /var/www/assets/cache
 25: // OR $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/assets/cache";
 26: // SUBDIRECTORIES WILL BE CREATED FOR BOTH THE FRONT END PARSER AND THE MANAGER
 27: // YOU WILL ALSO NEED TO SET $use_custom_sessions = true; TO ENABLE THE FEATURE
 28: // LEAVE BLANK TO STORE SESSIONS UNDER session.save_path
 29: $sessdir = ""; // no trailing slash
 30: 
 31: // flag to determine whether or not to use custom session paths [true|false]
 32: $use_custom_sessions = false;
 33: 
 34: 
 35: // NO CHANGES REQUIRED BELOW THIS LINE UNLESS CUSTOM SESSIONS NEED TO BE MODIFIED
 36: 
 37: error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
 38: 
 39: // detect current protocol
 40: $protocol = (isset($_SERVER["HTTPS"]) && strtolower($_SERVER["HTTPS"]) == "on") ? "https://" : "http://";
 41: 
 42: // build the absolute file path:
 43: $cwd = (substr(PHP_OS, 0, 3) == "WIN") ? str_replace(chr(92),"/",strtolower(getcwd())) : getcwd();
 44: $absolute_base_path = $ETOMITE_PAGE_BASE["absolute"] = $cwd."/";
 45: define("absolute_base_path",$absolute_base_path);
 46: 
 47: // build the relative path:
 48: $urlPieces = explode("/", $_SERVER["PHP_SELF"]);
 49: 
 50: // create an installation specific site id and session name
 51: $site_id = str_replace("`","",$dbase)."_" . $table_prefix;
 52: 
 53: 
 54: // determine the proper session suffix
 55: if(IN_ETOMITE_PARSER == "true")
 56: {
 57:  $site_sessionname = $site_id . "web";
 58: }
 59: elseif(IN_ETOMITE_SYSTEM == "true")
 60: {
 61:  $site_sessionname = $site_id . "mgr";
 62: }
 63: else
 64: {
 65:  $site_sessionname = $site_id . "web";
 66: }
 67: 
 68: $urlFilename = array_pop($urlPieces);
 69: $relative_base_path = $ETOMITE_PAGE_BASE["relative"] = implode("/", $urlPieces)."/";
 70: define("relative_base_path",$relative_base_path);
 71: 
 72: // build the www path:
 73: $www_base_path = $ETOMITE_PAGE_BASE["www"] = $protocol.$_SERVER["HTTP_HOST"].$ETOMITE_PAGE_BASE["relative"];
 74: 
 75: 
 76: // START: custom session handling
 77: 
 78: if($use_custom_sessions)
 79: {
 80:  // timeout value for the cookie (seconds * minutes * hours * days)
 81:  // $cookie_timeout = 60 * 30; // in seconds
 82:  // $cookie_timeout = 3600 * 24; // in hours
 83:  $cookie_timeout = 86400 * 7; // in days
 84: 
 85: 
 86:  // Provide session handling information
 87: 
 88:  // path for cookies
 89:  //$cookie_path = "/";
 90:  $cookie_path = relative_base_path;
 91: 
 92:  // timeout value for the garbage collector
 93:  //  we add 300 seconds, just in case the user's computer clock
 94:  //  was synchronized meanwhile; 600 secs (10 minutes) should be
 95:  //  enough - just to ensure there is session data until the
 96:  //  cookie expires
 97:  $garbage_timeout = $cookie_timeout + 600; // in seconds
 98: 
 99:  // set the PHP session id (PHPSESSID) cookie to a custom value
100:  session_set_cookie_params($cookie_timeout, $cookie_path);
101: 
102:  // set the garbage collector - who will clean the session files -
103:  //  to our custom timeout
104:  @ini_set('session.gc_maxlifetime', $garbage_timeout);
105: 
106:  // we need a distinct directory for the session files,
107:  //  otherwise another garbage collector with a lower gc_maxlifetime
108:  //  will clean our files as well - but in an own directory, we only
109:  //  clean sessions with our "own" garbage collector (which has a
110:  //  custom timeout/maxlifetime set each time one of our scripts is
111:  //  executed)
112: 
113:  // get the current session save path
114:  $sessdir = ($sessdir != "") ? $sessdir : ini_get('session.save_path');
115: 
116:  // if the session save path doesn't include $site_sessionname then append it
117:  if(!strpos($sessdir,$site_sessionname))
118:  {
119:   $sessdir .= DIRECTORY_SEPARATOR.$site_sessionname;
120:  }
121: 
122:  // if our desired session directory doesn't exist, create and chmod it
123:  if(!is_dir($sessdir))
124:  {
125:   mkdir($sessdir, 0777);
126:  }
127: 
128:  // assign our desired session save path
129:  @ini_set('session.save_path', $sessdir);
130: 
131: }
132: 
133: // if using custom sessions, perform custom general cleanup
134: if($use_custom_sessions)
135: {
136:  // get a list of custom sessions
137:  foreach(glob($sessdir."/sess_*") as $filename)
138:  {
139:   // if the session is empty or expired, delete it
140:   if(filesize($filename) == 0 || filectime($filename) < time() - $garbage_timeout)
141:   {
142:    unlink($filename);
143:   }
144:  }
145: }
146: 
147: // END: custom session handling
148: 
149: 
150: // Conceptual credit: MODx CMS ( Etomite Fork )
151: if(!function_exists("startCMSSession")){
152:  function startCMSSession(){
153:   global $site_sessionname;
154:   session_name($site_sessionname);
155:   session_start();
156:  }
157: }
158: 
159: ?>
 • Spustíme script http://www.adresa-vasej-instalacie.sk/install/v1_db_patches.php
 • Nastavte potrebné atribúty súborov:
  • Súbory v /assets/:
   • cache na atribút 777
   • images na atribút 777
   • export na atribút 777
  • Súbor v http://www.adresa-vasej-instalacie.sk/manager/includes/ config.inc.php na atribút 644
 • Prihláste sa do managera http://www.adresa-vasej-instalacie.sk/manager/ – a uložíme nestavenia kliknutím na tlačidlo Uložiť (en. Save)
 • Z menu potvrdíme Vyprázdni cache (en. Clear site cache) – tým vyprázdnime starý zásobník stránok z predchádzajú­cej verzie
 • Vymažte adresár http://www.adresa-vasej-instalacie.sk/install/
 • Ak používame zjednodušené URL adresy, tak súbor v roote ht.access a adresáry http://www.adresa-vasej-instalacie.sk/manager/ premenujeme na .htaccess
 • Nahrajte aktuálnu verziu lokalizačného súboru

Sp? na obsah

Ako vytvorím nový dokument?

V administračnej časti Etomite (/manager) kliknutím na Nový dokument (en. New document)

Sp? na obsah

Ako zmením poradie zobrazovaných dokumentov v priečinku?

V strome dokumentov a za každým dokumentom nachádzajú šípky. Na-ne treba umiestniť kurzor myšky a použiť základnú operáciu myši: chytiť-potiahnuť-pustiť (en. drag-and-drop). Tatko jednoducho zmeníme poradie dokumentu v danom priečinku.

Sp? na obsah

Ako premiestnim dokument do iného priečinku v strome dokumentov?

V strome dokumentov sa pred každým dokumentom nachádza obrázok . Naň treba umiestniť kurzor myšky a použiť základnú operáciu myši: chytiť-potiahnuť-pustiť (en. drag-and-drop) na iný priečinok, alebo dokument.

Sp? na obsah

Ako zmením vzhľad celých stránok naraz?

Zatiaľ jedným spôsobom a najrýchlejším spôsobom „ako nato“ je:

 • Záloha starého templatu:
  • otvoriť templat, ktorý teraz dokumenty používajú
  • skopírujeme jeho kód
  • vytviríme nový templat a doň uložíme kód zo starého templatu
 • Zmena samotných stránok:
  • v pôvodnom template zmeníme nazov
  • zmeníme samotný kód
  • templat uložíme

… všetko je možné vďaka tomu, že dokumentom sa neprihadzuje názov templatu, ale jeho jedinečné ID, ktorým je určený podobne ako dokumenty. Názov môžme meniť za chodu – na vzhľad dokumentu názov templatu nemá žiadny vplyv.

… v novšej verzii Etomite sa bude nachádzať prepínač vzhľadov.

Sp? na obsah

Koľko stojí Etomite?

Redakčný systém Etomite je úplne zadarmo, čo zaručuje licencia pre používanie slobodného softwaru GNU/GPL.

Sp? na obsah

3× som sa zle prihlásil do managera a teraz mi neberie heslo, čo mám robiť?

Po treťom chybnom prihlásení do managera sa Etomite z bezpečnostných dôvodov automaticky zablokuje. Odblokovať sa dá editáciou mySQL databázy.

 • Prihlasíme sa do phpMyAdmina
 • Klikneme na tabuľku etomite_user_attributes
 • Upravíme tabuľku so svojim užívateľským menom → hodnotu blocked zmeníme z 1 na 0

Sp? na obsah

Aké parametre môžem v dokumente definovať?

 • Obsah (en. Content) → definícia obsahu dokumentu
 • Identifikácie (en. Identification) → základné vlastnosti dokumentu
  • Titulok (en. Title) → krátky názov dokumentu – zvyčajne sa zobrazuje v menu
  • Názov (en. Long title) → názov dokumentu, ktorý sa zobrazuje nad článkom
  • Popis (en. Description) → popis, ktorý sa zobrazuje v snippete ListSiteMap
  • URL-zástupca dokumentu (en. Document's alias) → názov dokumentu, ktorý bude použitý pri zapnutí zjednodušených URL adries
  • Umiestnenie dokumentu (en. Document parent) → priečinok v ktorom sa nachádza samotný dokument v strome dokumenntpv
 • Vlastnosti (en. Publishing) → rozširujúce vlastnosti dokumentu
  • Priečinok? (en. Folder?) → dokument bude priečinkom
  • Externý editor? (en. Rich text?) → či bude v dokumentoch na tvorbu obsahu použitý WYSIWYG editor
  • Zverejniť (en. Published?) → či sa bude dokument zobrazovať v menu na stránke a či bude naňho funkčná URL adresa
  • Dátum zverejnenia (en. Publish date) → môžme definovať ak chceme určiť kedy sa dokument zverejní na stránke a v menu – inak sa zverejní okamžite
  • Dátum ukončenia zverejnenia (en. Un-publish date) → môžme definovať ak chceme určiť kedy sa ukončí zverejnenie dokumentu na stránke a v menu – inak sa bude zobrazovať stále
  • Index (radenie) (en. Menu index) → poradie dokumentu v danom priečinku
  • Vyhľadávanie (en. Searchable) → zaradenie dokumentu do oblasti vyhľadávania pre snippet SearchResults
  • Ukladanie do zásobníka (en. Cacheable) → uloženie dokumentu do zásobníka zlepší prístupový čas – načítanie dokumentu. Ukladanie do zásobníka sa neodporúča ak sa na stránke nachádzajú niektoré druhy snippetov.
  • Vyprázdniť zásobník? (en. Empty cache?) → vyprázdnenie zásobníka po uložení dokumentu
  • Použitý vzhľad (en. Uses template) → šablóna, ktorá sa aplikuje na celý vzhľad dokumentu a danej podstránky (vrátane vzhľadu menu a daných snippetov)
  • Typ obsahu (en. Content Type) → typ obsahu dokuemntu
  • Overovať? (en. Authenticate?) → používa sa ak sme k určitým dokumentom určili zviditeľnenie na základe prihlásenia a dokument sme zaradili do určitej skupiny dokumentov na zverejnenie (pokročilé nastavovanie)
  • Kľúčové slová (en. Keywords) → zobrazujú sa v HTML kóde dokumentu – SEO optimalizácia

Sp? na obsah

 
Fork me on GitHub