Čo vám Etomite CMS prináša?

 • jednoduchá a intuitívna administrácia v slovenskom a českom jazyku,
 • písanie článkov pomocou WYSIWYM, alebo WYSIWYG editorov,
 • plánované zverejňovanie článkov,
 • jednoduché URL adresy k článkom,
 • zabudované vyhľadávanie,
 • úprava šablón, CSS a snippetov priamo v administrácií,
 • správca súborov,
 • správca užívateľov a skupín dokumentov,
 • rešpektovanie W3C štandardov,
 • bezpečnosť (https, prístupové oprávnenia),
 • podporu zdarma,
 • štatistiky návštev a prístupov,
 • možnosti rozšírenia prostredníctvom snippetov,
 • bez obmedzení!,
 • všetko zdarma.

Čo k tomu potrebujete?

 • hosting s PHP 5.x+,
 • databázu mySQL 5.x+,
 • miniálne 10MB priestoru.

Čo je redakčný systém?

» Posledná aktualizácia: 15-10-2010 08:38:14, autor: Matej Kolesár

Etomite CMS je slobodný a voľne šíriteľný redakčný systémotvoreným zdrojovým kódom. Slúži na rýchlu, jednoduchú, efektívnu tvorbu a aktualizáciu internetových stránok. Predstavuje možnosť, ako si bežný užívateľ bez znalostí programovania a zadarmo môže sám spravovať obsah svojich stránok odvšadiaľ, kde má prístup k internetu a to pomocou svojho obľúbeného webového prehliadača. Aktualizácia webových stránok redakčným systémom Etomite je jednoduchá a zvládne ju naozaj každý!

Redakčný systém Etomite je voľne šíriteľný, bez obmedzení, dostupný pod licenciou GNU/GPL, ktorá každému zaručuje jeho slobodné a bezplatné používanie.

 • voľne šíriteľný: kód redakčného systému Etomite je voľne šíriteľný, t.z. že ho môžete kopírovať a šíriť bez akýchkoľvek obmedzení,
 • otvorený zdrojový kód: kód redakčného systému môžte ľubovoľne upravovať a úpravy kódu musia byť tiež šírené pod licenciou GNU/GLP,
 • bez záruky: na voľne šíriteľný software, teda na to čo je úplne zadarmo, sa nevzťahuje záruka. V prípade potreby je možné zabezpečiť záruky formou platenej podpory.

Rozšírenie zdarma

Komponenty, rozšírenia a šablóny redakčného systému Etomite sú taktiež šírené zdarma pod licenciou GNU/GPL. Existuje len plná verzia Etomite, ktorá nemá žiadne hranice v množstve zadaných článkov a pod. Možnosti rozšírenia Etomite nie sú nijako obmedzené, vďaka otvorenému zdrojovému kódu. Obsahuje možnosti vďaka ktorým je ho možné prispôsobiť na mieru na základe individuálnych potrieb internetovej stránky, ktorá chce byť vždy jedinečná.

Aktualizácie zdarma

Každá predchádzajúca a nasledujúca verzia, aj špeciálne upravená je šírená zdarma pod licenciou GNU/GLP. Takže máte bezplatne vždy po ruke najaktuálnejšiu verziu v ktorej pribúdajú nové možnosti a iné bezpečnostné vylepšenia na základe aktuálnych požiadaviek.

Šablóny zdarma

Šablóny, templaty, layouty, vzhľady… to všetko sú pomenovania komponenty na zmenu vzhľadu buď celých internetových stránok, alebo článok po článku. Na internete sa nachádza podľa mojich skromných odhadov viac ako 10.000 voľne šíriteľných vzhľadov, ktoré sa dajú jednoducho prispôsobiť pre Etomite. Možnosti vzhľadov sú obmedzené len vašou fantáziou a nie možnosťami Etomite!

Validný výstup

Etomite do výstupu nahádže žiadne svoje kódy a nijako neupravuje výstup vašich internetových stránok, t.z. že pri tvorbe, úprave a validácií nemáte žiadne obmedzenia. Stránky si môžete prispôsobiť na základe akéhokoľvek štandardu.

SEO optimalizácia

Redakčný systém Etomite obsahuje nástroje, ktoré napomáhajú pri optimalizácií pre vyhľadávače, ako sú keywords, friendy urls, metatags extra. Etomite obsahuje editor Texyla so syntaxom Texy!, ktorý vám umožní písať články s dôrazom na sémantiku, syntax a úhľadnosť.

Skratky s ktorými sa môžte stretnúť:

 • CMS: content management system, t.j. redakčný systém, publikačný systém, systém na riadenie obsahu
 • WCM: web content management, t.j. systém na riadenie webového obsahu

Stiahnite a otestujte si redakčný systém Etomite a presvedčte sa o jeho výhodách na vlastnej koži ešte dnes!

 
Fork me on GitHub