Čo vám Etomite CMS prináša?

  • jednoduchá a intuitívna administrácia v slovenskom a českom jazyku,
  • písanie článkov pomocou WYSIWYM, alebo WYSIWYG editorov,
  • plánované zverejňovanie článkov,
  • jednoduché URL adresy k článkom,
  • zabudované vyhľadávanie,
  • úprava šablón, CSS a snippetov priamo v administrácií,
  • správca súborov,
  • správca užívateľov a skupín dokumentov,
  • rešpektovanie W3C štandardov,
  • bezpečnosť (https, prístupové oprávnenia),
  • podporu zdarma,
  • štatistiky návštev a prístupov,
  • možnosti rozšírenia prostredníctvom snippetov,
  • bez obmedzení!,
  • všetko zdarma.

Čo k tomu potrebujete?

  • hosting s PHP 5.x+,
  • databázu mySQL 5.x+,
  • miniálne 10MB priestoru.

Výhody redakčného systému Etomite

» Posledná aktualizácia: 19-10-2008 11:15:33, autor: Matej Kolesár

Vlastnosti redakčného systému Etomite v kategóriach:

  • požiadavky na hosting,
  • bezpečnosť,
  • podpora,
  • jednoducho pre používanie,
  • výkonnosť,
  • administrácia,
  • funkčnosť a schopnosti (externé),
  • flexibilita,
  • možnosti rozšírenia a vstavané aplikácie,
  • komerčné možnosti a využitie.

Minimálne požiadavky na hosting

Štandardná verzia Etomite:

  • štandardná verzie Etomite: PHP: 4.1.2+,
  • databáza: mySQL 4.x+,
  • voľné miesto na FTP: minimálne 10 MB,
  • voľné miesto v DB: minimálne 1 MB.

Etomite + editor Texyla:

  • hosting s podporou PHP 5.x+,
  • databázu mySQL 5.x+,

Bezpečnosť

  • podpora protokolu https: podpora zabezpečeného protokolu HTTPS,
  • ochrana proti SQL Injection,
  • prístup do administrácie: prístup do administrácie je chránený pomocou mena a hesla,
  • captcha: možnosť zapnutia overovania pomocou chaptcha obrázka,
  • počet pokusov o prihlásenie: používateľské heslo môžete zadať chybne maximálne 3×, potom dôjde k zablokovaniu používateľského konta, maximálny počet po sebe nasledujúcich chybných prihlásení môžete nastaviť v administrácií,
  • administrácia sedení: pre každého používateľa Etomite môžete nastaviť do ktorých častí administrácie má prístup a aké úpravy môže vykonávať,
  • kontrola priebehu: ak sa nachádza chyba v konfigurácií, tak sa o nej dozviete pri kontrole priebehu,
  • riadenie obsahu: používateľov Etomite môžete rozdeľovať skupín a každej skupine priradzovať iné právomoci, dokumentu sa taktiež priradzujú do skupín, skupiny používateľov a dokumentov sa medzi sebou prepájajú,
  • história prihlásení: každé prihlásenia a každá akcia je zaznamenaná, používateľ si môže prezrieť zoznam svojich pruhlásení,
  • sandbox: bezpečné chodenie ešte neotestovaných častí kódov a rozšírení t.z. snippetov, možnosť zapnutia debuggera,
  • prístupové oprávnenia: registrovaných používateľov Etomite, ktorý nemajú prístup do administrácie môžete prerozdeľovať do skupín a definovať im ktoré časti webových stránok si môžu prezerať,
  • verzovanie: možnosť aktualizácia z predchádzajúcej verzie,
  • audit: prezerania akcií jednotlivých užívateľov v administračnej časti Etomite na základe požiadaviek.

Podpora

  • komunikácia s programátormi,
  • online pomoc,
  • doplňovanie vlastných API,
  • profesionálny hosting,
  • profesionálna podpora,
  • verejné fórum,
  • komerčná podpora (v prípade potreby),
  • verejný mailing-list (v príprave),
  • podpora tretích strán (Texyla, FSHL, Texy),
  • užívateľské konferencie (v príprave, len on-line),

Jednoduchosť pre používanie

  • drag-and-drop obsah: zoraďovanie a triedenie dokumentov pomocou myšky (nie je nič jednoduchšie),
  • lokalizovaný do slovenčiny a češtiny: administračné rozhranie je kompletne lokalizované do Slovenčiny a Češtiny, na preklade inštalácie a databázy sa pracuje,
  • lokalizované šablóny: jednoduchá lokalizácia šablón v administrácií prepísaním kódu,
  • syntaktické zvýrazňovanie kódu v administrácií: pri úprave šablón, snippetov a chunkov je možnosť zapnúť vizuálny editor,
  • UI level,
  • WYSIWYG vizuálna úprava dokumentov
    „What you see is what you get“ – „To čo vidíte to aj dostanete“
    Máte na výber z týchto integrovaných editorov,
  • WYSIWYM úprava dokumentov
  • editovanie priamov Plaint texte (HTML, PHP, JavaScript resp. XML).

Administrácia:

  • administrácia užívateľov a rolí,
  • nástenka obsahu,
  • online administrácia,
  • prístup do koreňa (sub),
  • skinovateľnosť,
  • kôš na dokumenty,
  • webové štatistiky a štatistiky prístupu,
  • administrácia šablón, chunkov a kľúčových slov.
  • web-ftp správca súborov,
  • integrované štatistiky návštev a prístupov
    • web Štatistika – denná, mesačná, ročná
    • štatistika pre jednotlivé dokumenty
    • štatistika vstupných bodov, odkazovačov, prehliadačov, OS, domény

Funkčnosť a schopnosti (externé):

  • RSS,
  • výstup kompatibilný v akejkoľvek forme (XHTML, HTML),
  • XML.

Flexibilita

  • podpora CGI-mode,
  • znova použitie obsahu,
  • externé profily užívateľov,
  • lokalizácia interface,
  • SEO
    • prepisovanie ulr adries – priateľské a zjednodušené URL adresy,
    • Google SiteMap.
    • keywords,
    • metatags extra,
  • konfigurácia chybovej stránky 404,
  • export stránok do HTML.
  • jednoduchá inštalácia,
  • jednoduchá aktualizácia.

Funkcie, ktoré majú vlyv na výkon

  • ukladenie do zásobníka (cache).

Možnosti rozšírenia

Integrované:

  • blog,
  • kontaktný mail formulár,
  • vstupy, výstuy, štatistiky k dokumentu,
  • mutácie knihy návštev:
    • kniha návštev,
    • help desk/ report chýb,
    • hľadanie práce,
  • mapa stránok,
  • nákupná karta,
  • vyhľadávací engine,
  • rss, atom,
  • udalosti (upcomming),
  • kalendár,
  • obrázkové galérie,
  • týkajúce sa bezpečnosti,
  • front-end prístup a front-end správca súborov,
  • integrácia (PayPal, Google Map, Flickr, Teamspeak),
  • komentáre k článkom,
  • hlasovanie,
  • access menu,
  • vytlačenie stránky,
  • export stránky do pdf,
  • formulár na upload,
  • Google SiteMap,
  • privítanie návštevníka,
  • … veľa ďalších.

Externé:

  • fórum,
  • chat,
  • známkovanie článkov,
  • grafické reprezentovanie dát,
  • hlasovanie.
 
Fork me on GitHub