Čo vám Etomite CMS prináša?

 • jednoduchá a intuitívna administrácia v slovenskom a českom jazyku,
 • písanie článkov pomocou WYSIWYM, alebo WYSIWYG editorov,
 • plánované zverejňovanie článkov,
 • jednoduché URL adresy k článkom,
 • zabudované vyhľadávanie,
 • úprava šablón, CSS a snippetov priamo v administrácií,
 • správca súborov,
 • správca užívateľov a skupín dokumentov,
 • rešpektovanie W3C štandardov,
 • bezpečnosť (https, prístupové oprávnenia),
 • podporu zdarma,
 • štatistiky návštev a prístupov,
 • možnosti rozšírenia prostredníctvom snippetov,
 • bez obmedzení!,
 • všetko zdarma.

Čo k tomu potrebujete?

 • hosting s PHP 5.x+,
 • databázu mySQL 5.x+,
 • miniálne 10MB priestoru.

Výhody redakčného systému Etomite

» Posledná aktualizácia: 19-10-2008 11:15:33, autor: Matej Kolesár

Vlastnosti redakčného systému Etomite v kategóriach:

 • požiadavky na hosting,
 • bezpečnosť,
 • podpora,
 • jednoducho pre používanie,
 • výkonnosť,
 • administrácia,
 • funkčnosť a schopnosti (externé),
 • flexibilita,
 • možnosti rozšírenia a vstavané aplikácie,
 • komerčné možnosti a využitie.

Minimálne požiadavky na hosting

Štandardná verzia Etomite:

 • štandardná verzie Etomite: PHP: 4.1.2+,
 • databáza: mySQL 4.x+,
 • voľné miesto na FTP: minimálne 10 MB,
 • voľné miesto v DB: minimálne 1 MB.

Etomite + editor Texyla:

 • hosting s podporou PHP 5.x+,
 • databázu mySQL 5.x+,

Bezpečnosť

 • podpora protokolu https: podpora zabezpečeného protokolu HTTPS,
 • ochrana proti SQL Injection,
 • prístup do administrácie: prístup do administrácie je chránený pomocou mena a hesla,
 • captcha: možnosť zapnutia overovania pomocou chaptcha obrázka,
 • počet pokusov o prihlásenie: používateľské heslo môžete zadať chybne maximálne 3×, potom dôjde k zablokovaniu používateľského konta, maximálny počet po sebe nasledujúcich chybných prihlásení môžete nastaviť v administrácií,
 • administrácia sedení: pre každého používateľa Etomite môžete nastaviť do ktorých častí administrácie má prístup a aké úpravy môže vykonávať,
 • kontrola priebehu: ak sa nachádza chyba v konfigurácií, tak sa o nej dozviete pri kontrole priebehu,
 • riadenie obsahu: používateľov Etomite môžete rozdeľovať skupín a každej skupine priradzovať iné právomoci, dokumentu sa taktiež priradzujú do skupín, skupiny používateľov a dokumentov sa medzi sebou prepájajú,
 • história prihlásení: každé prihlásenia a každá akcia je zaznamenaná, používateľ si môže prezrieť zoznam svojich pruhlásení,
 • sandbox: bezpečné chodenie ešte neotestovaných častí kódov a rozšírení t.z. snippetov, možnosť zapnutia debuggera,
 • prístupové oprávnenia: registrovaných používateľov Etomite, ktorý nemajú prístup do administrácie môžete prerozdeľovať do skupín a definovať im ktoré časti webových stránok si môžu prezerať,
 • verzovanie: možnosť aktualizácia z predchádzajúcej verzie,
 • audit: prezerania akcií jednotlivých užívateľov v administračnej časti Etomite na základe požiadaviek.

Podpora

 • komunikácia s programátormi,
 • online pomoc,
 • doplňovanie vlastných API,
 • profesionálny hosting,
 • profesionálna podpora,
 • verejné fórum,
 • komerčná podpora (v prípade potreby),
 • verejný mailing-list (v príprave),
 • podpora tretích strán (Texyla, FSHL, Texy),
 • užívateľské konferencie (v príprave, len on-line),

Jednoduchosť pre používanie

 • drag-and-drop obsah: zoraďovanie a triedenie dokumentov pomocou myšky (nie je nič jednoduchšie),
 • lokalizovaný do slovenčiny a češtiny: administračné rozhranie je kompletne lokalizované do Slovenčiny a Češtiny, na preklade inštalácie a databázy sa pracuje,
 • lokalizované šablóny: jednoduchá lokalizácia šablón v administrácií prepísaním kódu,
 • syntaktické zvýrazňovanie kódu v administrácií: pri úprave šablón, snippetov a chunkov je možnosť zapnúť vizuálny editor,
 • UI level,
 • WYSIWYG vizuálna úprava dokumentov
  „What you see is what you get“ – „To čo vidíte to aj dostanete“
  Máte na výber z týchto integrovaných editorov,
 • WYSIWYM úprava dokumentov
 • editovanie priamov Plaint texte (HTML, PHP, JavaScript resp. XML).

Administrácia:

 • administrácia užívateľov a rolí,
 • nástenka obsahu,
 • online administrácia,
 • prístup do koreňa (sub),
 • skinovateľnosť,
 • kôš na dokumenty,
 • webové štatistiky a štatistiky prístupu,
 • administrácia šablón, chunkov a kľúčových slov.
 • web-ftp správca súborov,
 • integrované štatistiky návštev a prístupov
  • web Štatistika – denná, mesačná, ročná
  • štatistika pre jednotlivé dokumenty
  • štatistika vstupných bodov, odkazovačov, prehliadačov, OS, domény

Funkčnosť a schopnosti (externé):

 • RSS,
 • výstup kompatibilný v akejkoľvek forme (XHTML, HTML),
 • XML.

Flexibilita

 • podpora CGI-mode,
 • znova použitie obsahu,
 • externé profily užívateľov,
 • lokalizácia interface,
 • SEO
  • prepisovanie ulr adries – priateľské a zjednodušené URL adresy,
  • Google SiteMap.
  • keywords,
  • metatags extra,
 • konfigurácia chybovej stránky 404,
 • export stránok do HTML.
 • jednoduchá inštalácia,
 • jednoduchá aktualizácia.

Funkcie, ktoré majú vlyv na výkon

 • ukladenie do zásobníka (cache).

Možnosti rozšírenia

Integrované:

 • blog,
 • kontaktný mail formulár,
 • vstupy, výstuy, štatistiky k dokumentu,
 • mutácie knihy návštev:
  • kniha návštev,
  • help desk/ report chýb,
  • hľadanie práce,
 • mapa stránok,
 • nákupná karta,
 • vyhľadávací engine,
 • rss, atom,
 • udalosti (upcomming),
 • kalendár,
 • obrázkové galérie,
 • týkajúce sa bezpečnosti,
 • front-end prístup a front-end správca súborov,
 • integrácia (PayPal, Google Map, Flickr, Teamspeak),
 • komentáre k článkom,
 • hlasovanie,
 • access menu,
 • vytlačenie stránky,
 • export stránky do pdf,
 • formulár na upload,
 • Google SiteMap,
 • privítanie návštevníka,
 • … veľa ďalších.

Externé:

 • fórum,
 • chat,
 • známkovanie článkov,
 • grafické reprezentovanie dát,
 • hlasovanie.
 
Fork me on GitHub