Čo vám Etomite CMS prináša?

 • jednoduchá a intuitívna administrácia v slovenskom a českom jazyku,
 • písanie článkov pomocou WYSIWYM, alebo WYSIWYG editorov,
 • plánované zverejňovanie článkov,
 • jednoduché URL adresy k článkom,
 • zabudované vyhľadávanie,
 • úprava šablón, CSS a snippetov priamo v administrácií,
 • správca súborov,
 • správca užívateľov a skupín dokumentov,
 • rešpektovanie W3C štandardov,
 • bezpečnosť (https, prístupové oprávnenia),
 • podporu zdarma,
 • štatistiky návštev a prístupov,
 • možnosti rozšírenia prostredníctvom snippetov,
 • bez obmedzení!,
 • všetko zdarma.

Čo k tomu potrebujete?

 • hosting s PHP 5.x+,
 • databázu mySQL 5.x+,
 • miniálne 10MB priestoru.

Šablóny zdarma

» Posledná aktualizácia: 08-08-2011 16:42:51, autor: Matej Kolesár

Šablóny oddeľujú formu od obsahu webovej stránky a preto sa skladajú z dvoch častí. Prvou časťou je HTML kód v ktorom sa nachádza samotný označkovaný textový obsah internetovej stránky (hlavička stránky, logo, menu, nadpisy, obsah dokumentu, päta stránky) a CSS štýl, ktorý definuje vzhľad značiek a celej webovej stránky (štýly písiem nadpisov, odstavcov, farby, pozadia, ohraničenia, pozície elementov).

Šablóny prerobené do Etomite:

Templat (šablóna): je hotové riešenie vzhľadu internetovej stránky, ktoré obsahuje aj grafický dizajn internetovej stránky.
Layout (forma): obsahuje len základnú definíciu jednotlivých časti stránky, príklady základného rozvrhnutia – pozícia jednotlivých častí stránky a ich základné vlastnosti.
CSS Framework: je vysoko sofistikované riešenie pomocou ktorého je možné vybudovať ľubovoľnú formu (layout) internetovej stránky, pričom je zachovaná základná štruktúra – najväčšou výhodou je flexibilita. CSS Frameworky sa používajú na komplexnejších internetových stránkach (ale nie je to pravidlom), kde je potrebné vyriešiť rozdielny vzhľad vstupnej stránky, vzhľad zoznamu článkov, ako ma vyzerať detail článku, vzhľady formulárov a iných časti stránky, pričom musí byť zachovaná vizuálne príbuzná štruktúra (dedičnosť), ľahká aktualizácia a prehľadnosť v kóde. Napríklad na stránke 960 Layout System je možné navrhnú layout na mieru.

Na nasledujúcich stránkach sa nachádza zopár tisíc voľne šíriteľných vzhľadov webových stránok, ktoré môžu slúžiť aj ako inšpirácia.

Templaty (grafické šablóny, vzhľady):

Layouty (CSS štýly – formátovanie):

CSS Frameworks:

Iné užitočné články:

 
Fork me on GitHub