Čo vám Etomite CMS prináša?

 • jednoduchá a intuitívna administrácia v slovenskom a českom jazyku,
 • písanie článkov pomocou WYSIWYM, alebo WYSIWYG editorov,
 • plánované zverejňovanie článkov,
 • jednoduché URL adresy k článkom,
 • zabudované vyhľadávanie,
 • úprava šablón, CSS a snippetov priamo v administrácií,
 • správca súborov,
 • správca užívateľov a skupín dokumentov,
 • rešpektovanie W3C štandardov,
 • bezpečnosť (https, prístupové oprávnenia),
 • podporu zdarma,
 • štatistiky návštev a prístupov,
 • možnosti rozšírenia prostredníctvom snippetov,
 • bez obmedzení!,
 • všetko zdarma.

Čo k tomu potrebujete?

 • hosting s PHP 5.x+,
 • databázu mySQL 5.x+,
 • miniálne 10MB priestoru.

Editory

» Posledná aktualizácia: 11-01-2011 15:30:04, autor: Matej Kolesár

Etomite umožňuje písanie článkov v editoroch WYSIWYG, WYSIWYM, HTML kóde, alebo XML.

Aktualizácie editorov pre Etomite:

WYSIWYG

WYSIWYG znamená „What you see is what you get“ a v preklade „To čo vidíte je to čo dostanete“, inak povedané vizuálna úprava dokumentov ako v Microsoft Word, alebo OpenOffice Write. Definícia nie je celkom presná, pretože vzhľad výsledného dokumentu vždy záleží od CSS štýlu, ktorý ma definovaný stránka (a nie administračné rozhranie, resp. samotný editor).

WYSIWYM

WYSIWYM znamená „What You See Is What You Mean“ v preklade „To čo vidíte je to načo myslíte“. Tieto editory sú oveľa kvalitnejšie a orientujú sa predovšetkým na výsledný čistý a vadidný kód, ktorý je bezchybný a nie ako v prípade editorov WYSIWYG. WYSIWYM editory dodržujú sémantické a typografické zásady.

Texy! syntax je v súčasnej dobe najprepracovanejší prostriedok na písanie kvalitných článkov. Spolu s editorom Texyla, ktorý slúži ako grafická nadstavba, tvoria vynikajúcu dvojku. Kód Texy! je spätne použiteľný a dá sa napr. jednoducho pre konvertovať do LaTeXu.

Editor Amy slúži iba na syntaktické zvýrazňovania Texy! syntaxi, okrem iných možností, ktoré dokáže…

Editory WMD a WYMeditor zatiaľ nie sú implementované, aj z toho dôvodu, že neposkytujú taký komfort ako editor Texyla so syntaxom Texy, ktorý je generačne na oveľa vyššej úrovní z pohľadu prevedenia a možnostiach celkového prispôsobovania.

Text

 • HTML → písania článkov bez zapnutého editora. t.j. kód ručne,
 • Plaint text → to isté ako predchádzajúce, lenže kód obsiahnutý z článkoch sa zobrazí ako čistý text,
 • XML → písanie článkov v XML formáte (využíva sa väčšinou ako výstup pre snippety Google SiteMap, Atom, RSS a pod.).

Pri písaní kódu v textovom formáte je možnosť zapnutia editora (používa sa ja pri úprave snippetov a chunkov), ktorý má možnosť: zvýrazňovanie syntaxi, vyhľadávanie, počítanie riadkov a pod. Na tento účel je možné implementovať aj Amy Editor.

 
Fork me on GitHub