Čo vám Etomite CMS prináša?

 • jednoduchá a intuitívna administrácia v slovenskom a českom jazyku,
 • písanie článkov pomocou WYSIWYM, alebo WYSIWYG editorov,
 • plánované zverejňovanie článkov,
 • jednoduché URL adresy k článkom,
 • zabudované vyhľadávanie,
 • úprava šablón, CSS a snippetov priamo v administrácií,
 • správca súborov,
 • správca užívateľov a skupín dokumentov,
 • rešpektovanie W3C štandardov,
 • bezpečnosť (https, prístupové oprávnenia),
 • podporu zdarma,
 • štatistiky návštev a prístupov,
 • možnosti rozšírenia prostredníctvom snippetov,
 • bez obmedzení!,
 • všetko zdarma.

Čo k tomu potrebujete?

 • hosting s PHP 5.x+,
 • databázu mySQL 5.x+,
 • miniálne 10MB priestoru.

SQL tipy a triky

» Posledná aktualizácia: 11-01-2011 14:06:10, autor: Matej Kolesár

Nasledujúce užitočné mySQL príkazy môžete spúšťať prostredníctvom PHP aplikácie phpMyAdmin (výbava každého bežného hostingu), kde etomite je názov databázy v ktorej sú jednotlivé tabuľky a etomite_ je predpona tabuliek Etomite.

Dokumenty

Celkový počet dokumentov (všetko dokopy):

1: SELECT count(id) FROM etomite.etomite_site_content;
2: SELECT count(id), contentType FROM etomite.etomite_site_content WHERE (type = 'reference'); /* z toho odkazov */

Počet priamo publikovaných dokumentov:

1: SELECT published, pub_date FROM etomite.etomite_site_content WHERE (published = 1 AND pub_date = 0);

Počet zobrazení dokumentu, kde 1 je ID dokumentu:

1: SELECT count(visitor) FROM etomite.etomite_log_access WHERE (document = '1');

Príkaz na neukladanie všetkých dokumentov do vyrovnávacieho zásobníka (cache):

1: UPDATE etomite_site_content SET cacheable = 1 WHERE cacheable = 0;

Šablóny

Výpis všetkých šablón a dokumentov, ktoré ich používajú:

 1: SELECT
 2:   etomite_site_templates.id,
 3:   etomite_site_templates.templatename,
 4:   etomite_site_content.id,
 5:   etomite_site_content.pagetitle
 6: FROM
 7:   etomite.etomite_site_templates
 8:   INNER JOIN etomite.etomite_site_content
 9:     ON (etomite_site_templates.id = etomite_site_content.template)
10: ORDER BY etomite_site_templates.id ASC;

Výpis dokumentov, ktoré používajú konkrétnu šablónu, kde 1 je ID šablóny:

1: SELECT
2:   etomite_site_content.id,
3:   etomite_site_content.pagetitle
4: FROM
5:   etomite.etomite_site_templates
6:   INNER JOIN etomite.etomite_site_content
7:     ON (etomite_site_templates.id = etomite_site_content.template)
8: WHERE (etomite_site_templates.id = 1);

Zmena šablóny pre dokumenty naraz (kde 2 je ID pôvodnej šablóny a 5 je ID novej šablóny):

1: UPDATE
2:   etomite_site_content
3: SET
4:   etomite_site_content.template = 5
5: WHERE etomite_site_content.template = 2;

Používateľia

Výpis zoznamu používateľov a dokumentov ktoré vytvorili:

1: SELECT
2:   etomite_manager_users.id,
3:   etomite_manager_users.username,
4:   etomite_site_content.id,
5:   etomite_site_content.pagetitle
6: FROM
7:   etomite.etomite_manager_users
8:   INNER JOIN etomite.etomite_site_content
9:     ON (etomite_manager_users.id = etomite_site_content.createdby);

Zoznam blokovaných používateľov (napr. vplyvom zadania nesprávneho hesla):

1: SELECT
2:   etomite_manager_users.username
3: FROM
4:   etomite.etomite_manager_users
5:   INNER JOIN etomite.etomite_user_attributes
6:     ON (etomite_manager_users.id = etomite_user_attributes.id)
7: WHERE (etomite_manager_users.username = 'admin'
8:   AND etomite_user_attributes.blocked = 1);

Odblokovanie používateľa, kde admin je meno používateľa:

1: UPDATE
2:   etomite_user_attributes
3:   INNER JOIN etomite.etomite_manager_users
4:     ON (etomite_manager_users.id = etomite_user_attributes.id)
5: SET
6:     blocked = 0
7: WHERE (etomite_manager_users.username = 'admin');

Kľučové slová

Výpis všetkých kľúčových slov a ktoré dokumenty ich používajú (id → keyword, id → pagetitle):

 1: SELECT
 2:   etomite_site_keywords.id,
 3:   etomite_site_keywords.keyword,
 4:   etomite_site_content.id,
 5:   etomite_site_content.pagetitle
 6: FROM
 7:   etomite.etomite_site_keywords
 8:   INNER JOIN etomite.etomite_keyword_xref
 9:     ON (etomite_site_keywords.id = etomite_keyword_xref.keyword_id)
10:   INNER JOIN etomite.etomite_site_content
11:     ON (etomite_keyword_xref.content_id = etomite_site_content.id)
12: ORDER BY etomite_site_keywords.id ASC;

Výpis zoznamu dokumentov, ktoré obsahujú špecifické kľúčové slovo, kde Cms je názov hľadaného kľúčového slova:

 1: SELECT
 2:   etomite_site_keywords.keyword,
 3:   etomite_site_content.id,
 4:   etomite_site_content.pagetitle
 5: FROM
 6:   etomite.etomite_site_keywords
 7:   INNER JOIN etomite.etomite_keyword_xref
 8:     ON (etomite_site_keywords.id = etomite_keyword_xref.keyword_id)
 9:   INNER JOIN etomite.etomite_site_content
10:     ON (etomite_keyword_xref.content_id = etomite_site_content.id)
11: WHERE (etomite_site_keywords.keyword = 'Cms');
 
Fork me on GitHub